Politica de Confidențialitate

by bianca
Acest site este proprietatea GEORGESCU V. MARIAN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ cu sediul social în – Str. Barajului, Sat Albestii Pământeni, Com Alebestii de Argeș, Jud Argeș, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul F03/615/2013 având CIF 31692467
Prin completarea formularului de contact, fiecare Utilizator și-a exprimat consimțământul ca GEORGESCU V. MARIAN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ să colecteze și să adminstreze datele acestuia cu caracter personal, în condițiile și cu respectarea prevederilor Legii 677/2001.
 
Datele cu caracter personal vor fi colectate și prelucrate în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001, modificată și completată, privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea de date cu caracter personal și circulația liberă a acestor date. Astfel că GEORGESCU V. MARIAN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ se obligă să respecte toate prevederile legate și să folosească datele cu caracter personal exclusiv în scopurile specificate și declarate.
 
Oricare Utilizator are dreptul de a obține de la GEORGESCU V. MARIAN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care îl privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta.
 
Oricare Utilizator are dreptul de a obține de la GEORGESCU V. MARIAN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ, printr-o cerere scrisă, semnată și datată, în mod gratuit:
 
  • după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;
  • după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii.
Specificații conform Legii 677/2001 privind prelucrarea datelor cu caracter personal:
 
  • Datele cu caracter personal reprezintă orice fel de informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă. O persoană identificabilă se referă la orice persoană care poate fi identificată (direct sau indirect) prin referire la un număr de identificare, ori la unul sau mai mulți factori specifici identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale; –
  • Prelucrarea datelor cu caracter personal se referă la orice activitate efectuată asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate (colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea, modificarea, extragerea, consultarea, folosirea, ori dezvăluirea către terți prin transmiterea, disemirea, alăturarea, combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea acestora).
Toate datele personale sunt înregistrate și stocate cu următoarele scopuri:
 
  • expedierea de informații către utilizatori/clienți/cumpărători cu privire la completarea formularului de Contact/Programare
  • trimiterea de informații către clienți/cumpărători cu privire la starea și evoluția programărilor;
  • activități comerciale, de marketing, publicitate și promovare a produselor și serviciilor www.pensiunealaculalbesti.ro;
  • activități de media, administrative, de statistică, urmărire și monitorizare a vânzărilor, precum și a comportamentului consumatorului.
Completarea datelor personale în câmpurile formularului de Contact/Programare, presupune acceptarea necondiționată datele personale să fie incluse în baza de date a GEORGESCU V. MARIAN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ și acceptarea că acestea să fie stocate, utilizate și prelucrate nelimitat teritorial și/sau teritorial de către GEORGESCU V. MARIAN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ, afiliații și colaboratorii acestora în activități comerciale, de marketing și promovare a produselor, de publicitate, de media, administrative, de cercetare de piață și statistică, precum și activități de urmărire și monitorizare a vânzărilor și a comportamentului consumatorului.
 
Prin citirea Termenilor și condițiilor acestui site declarați că ați luat la cunoștință și sunteți de acord cu toate aspectele legate de prelucrarea datelor cu caracter personal. În plus, ați luat la cunoștință faptul că va sunt garantate următoarele drepturi: dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a va adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor garantate de legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestora.
 
Totodată, va puteți opune în orice moment prelucrării datelor personale și puteți solicită ștergerea totală sau parțială a acestora prin intermediul unei cereri scrise, cu dată și semnătură, expediată la adresa fizică Str. Barajului, Sat Albestii Pământeni, Com Albestii de Argeș, Jud Argeș.
De asemenea, aveți dreptul de a va adresa justiției pentru orice încălcare a drepturilor dumneavoastră privind prelucrarea datelor cu caracter personal.
 
Pentru orice întrebare legată de modalitatea în care datele dumenavastra sunt folosite, ori dacă doriți să exercitati unul dintre drepturile mai sus enumerate, sau dacă vreți să ne atenționați referitor la corectitudinea datelor dumeavoastră personale, va puteți adresa în scris la adresa fizică: Str. Barajului, Sat Albestii Pământeni, Com Albestii de Argeș, Jud Argeș, sau folosind formularul de contact prezent pe site.